Strategia działań marketingowych

”Strategia marketingowa oznacza zespół jasno określonych działań i zasad postępowania, które przedsiębiorstwo musi spełnić, aby efektywnie prowadzić swoją działalność i osiągnąć maksymalizację zysku. Jej formułowanie to proces decyzyjny, polegający na wytyczeniu najistotniejszych problemów oraz określeniu sposobów ich rozwiązań.”

Każdy marketingowiec wie, że starannie przygotowana i zrealizowana strategia marketingowa pozwala osiągnąć firmie określone wcześniej korzyści, takie jak: zwiększenie sprzedaży, pozyskanie nowych Klientów, wzrost wiarygodności marki na tle konkurencji.  Strategia marketingowa to inaczej plan działania, który musi podjąć firma.

Czy wiesz, co może pomóc Ci w przygotowaniu efektywnej strategii marketingowej? Jeśli nie. Dobrze trafiłeś! W tym artykule wyjaśnimy, na co warto zwrócić uwagę, aby strategia Twojej firmy odniosła sukces. Pamiętaj, że to co tutaj przeczytasz musisz wdrożyć w swojej firmie, aby przyniosło oczekiwane efekty. Dobór odpowiedniej koncepcji marketingowej zależy od charakteru przedsiębiorstwa!

Strategia marketingowa – a po co to komu?

Takie pytanie często się pojawia. Są firmy, w których po prostu nie ma czasu na przygotowanie dobrej strategii marketingowej. Jest to jak najbardziej zrozumiałe. Warto w takich sytuacjach przekazać takie działanie profesjonalnej agencji, która zajmie się przygotowaniem skutecznej strategii marketingowej. Należy jednak pamiętać, że jest to zadanie niezwykłe pracochłonne.

Koncepcja marketingu mix

Jeżeli jesteś po studiach dziennikarskich lub marketingowych to pojęcie jest Ci doskonale znane. Marketing mix, to tak zwana kompozycja, w której skład wchodzą wszystkie ważne techniki, procesy, metody i działania, które firma powinna wdrożyć, aby osiągnąć swój cel.

Tradycyjna koncepcja 4P

Jest to jedna z pierwszych koncepcji marketingowych. Sama nazwa pochodzi od pierwszych liter słów w języku angielskim:

 • Product (produkt) – na tym etapie skupiamy się na określeniu i sprostaniu oczekiwaniom Klienta dotyczącego produktu. Obserwujemy, czy dany produkt spełnia oczekiwania rynku. Skupiamy się na jego jakości oraz wartości jaką niesie dla potencjalnego Klienta.
 • Price (cena) – skupiamy się na tym, czy cena jest adekwatna do wartości oferowanego produktu, stosujemy techniki rabatowe.
 • Place (miejsce dystrybucji) – tutaj skupiamy się na kanałach i miejscach dystrybucji, czy towar jest łatwo dostępny, czy możemy go kupić online, czy stacjonarnie.
 • Promotion (promocja) – wszystkie działania reklamowe, promocje, public relations.

Nowoczesna koncepcja 4P

Narzędzie, które powstało w 1960 roku musiało się kiedyś zmienić. Obserwując rynek i zmiany, które pojawiają się na przestrzeni lat, powstała nowa koncepcja marketingowa zwana nowoczesną koncepcją 4P.

 • People (ludzie) – duże znaczenie ma zwiększenie świadomości marketingowej wszystkich ludzi, bowiem to od pracowników zależy głownie sukces marketingowy!
 • Processes (procesy) – kształtują działaniami, które w dalszej perspektywie umożliwiają nawiązanie relacji z otoczeniem,
 • Programs (programy) – uwzględniają wszystkie działania, które wychodzą poza ramy modelu 4P, mogą to być na przykład działania prowadzone online,
 • Performance (dokonania) – informują o rozwoju firmy w oparciu o wykorzystane mierniki finansowe i niefinansowe.

Zwróć uwagę na swojego klienta – Model 4C

Kolejną koncepcją jest 4C, która ukierunkowana jest głównie na klienta.

 • Customer value (wartość dla Klienta) – dokonanie szczegółowej analizy potrzeb Klienta, a dopiero później dokonanie projektowania produktu. Ważne, aby produkt niósł jak największą wartość dla Klienta,
 • Cost (koszt) – w tym pojęciu zawierają się koszty, jakie ponosi Klient przy zakupie towaru. Co ważne, nie liczy się tutaj tylko wartość materialna. Ważne są również dodatkowe aspekty, takie jak: czas poświęcony na zakup, oczekiwania i podjęty wysiłek,
 • Convenience (dystrybucja) – łatwy dostęp do produktu,
 • Communication (komunikacja) – promowanie produktu, dostarczanie informacji o nim, budowanie relacji z Klientem.

Jak przygotować strategię marketingową?

Aby Twoja strategia marketingowa była skuteczna, na początku warto zastanowić się nad pewnymi aspektami dotyczącymi Twojej firmy, są to między innymi: jej charakter, misja, wartości oraz język. Jeżeli marka od jakiegoś czasu istnieje już na rynku, warto wykorzystać materiały, które już posiada: księgę znaku, identyfikację wizualną oraz logo. Niezwykle ważne jest przeanalizowanie działań konkurencji i analiza grupy docelowej. Żadna kampania marketingowa nie uda się także bez określonego budżetu. To właśnie budżet stanowi jeden z ważniejszych aspektów działań marketingowych, ponieważ nawet najbardziej dopracowana strategia nie będzie działa bez odpowiedniego budżetu.

Na co warto zwrócić uwagę tworząc strategię marketingową?

Według statystyk, jasno wynika, że jeżeli promujemy unikatowy produkt, marka firmy automatycznie ociepla swój wizerunek. Tutaj idealnym przykładem może być koncern samochodowy, który w swoich działaniach skupia się na promocji konkretnego modelu samochodu. Odbiorcy widząc jego wyposażenie oraz cechy – bardziej utożsamiają się z daną marką. Niezwykle ważne jest dobre dobranie grupy docelowej, bowiem to właśnie do niej będziemy kierować swój przekaz. Jeżeli zajmujemy się sprzedażą samochodów elektrycznych, nie możemy kierować naszej komunikacji do fanów samochodów spalinowych. Skuteczny efekt kampanii możemy również odnieś, stosując hasła i slogany reklamowe, dzięki którym zostajemy zapamiętani na dłużej.Pamiętaj – “Nawet najprostszy plan jest LEPSZY niż brak planu”!

Zachęcamy do sprawdzenia naszej oferty. W sekcji „oferta” znajdziesz zakres naszych usług. Jeżeli potrzebujesz pomocy lub masz dodatkowe pytania, zachęcamy do kontaktu.