Jak dokonać prawidłowej migracji sklepu pod kątem SEO?

Świat się zmienia i pojawiają się nowe technologie oraz możliwości, które wspierają sprzedaż oraz promocję towarów oferowanych w sklepach internetowych. Nie każda platforma jednak pozwala na wdrażanie nowych możliwości i poszerzenie funkcjonalności. W takiej sytuacji właściciele sklepów decydują się na migrację sklepu do innej platformy. Chcą zachować obecny stan w indeksie Google, a jednocześnie go poprawić. Jak się okazuje, prawidłowy proces migracji sklepu pod kątem SEO nie jest taki szybki i prosty, jakby się wydawało. Jest to wieloetapowy proces, który wymaga pracy kilku specjalistów oraz koordynacji działań. Sklep internetowy z historią posiada w swojej bazie wiele danych, które muszą zostać przeniesione bardzo precyzyjnie, co wymaga czasu oraz nie jest tanie.

Od czego zacząć migrację sklepu?

Migrację sklepu należałoby zacząć od przygotowania planu przeniesienia z podziałem na odpowiednie elementy. Każdy element do przeniesienia powinien być odrębnie zaplanowany. Plan powinien zawierać przede wszystkim informacje o aktualnym stanie indeksu sklepu. Plan ten powinien uwzględniać następujące elementy:

 • Przeniesienie funkcjonalności – modułów np.: służących do integracji z social media czy do tworzenia popupów
 • Szablon aktualnego sklepu – przeniesienie szablonu 1:1
 • Adresy URL – kategorii, podkategorii, produktów, stron informacyjnych oraz wpisów blogowych – 1:1
 • Meta tagi – Title oraz Description
 • Treści na stronie – z zachowaniem linkowania wewnętrznego:

– Opisy kategorii

– Opisy podkategorii

– Opisy produktów

– Opisy ze stron informacyjnych

– Regulaminy

– Opisy promocji czy konkursów

 • Grafiki znajdujące się w sklepie -z zachowaniem opisów ALT
 • Przekierowania 301 – kategorii, podkategorii oraz produktów
 • Blog z wykonaniem przekierowań 301
 • Bazy danych klientów
 • Systemy płatności
 • Bazy produktów wraz z cenami oraz niezbędnymi danymi
 • Analityka sklepu – przepięcie GTM
 • Zewnętrzne integracje np.: z Allegro czy Ceneo
 • Optymalizacji sklepu

Co powinien zawierać plan migracji?

Prawidłowa migracja wymaga przekazania planu osobom odpowiedzialnym za przeniesienie, odpowiednio przygotowanych informacji oraz plików z danymi niezbędnymi do przeniesienia. Plan powinien być podzielony na trzy etapy oraz wcześniej skonsultowany, aby można było ustalić, czy będzie możliwość pełnej migracji każdego wskazanego w planie elementu. Informacja zawarta w każdym z punktów powinna być wyczerpująca i precyzyjna, aby osoba odpowiedzialna za przenoszenie, wykonała to dobrze. Każdy punkt z planu powinien zawierać szczegółowe wyjaśnienie, co należy przenieść oraz w jaki sposób. Jeśli punkt będzie dotyczył przeniesienia adresów URL, to należy wykonać pełną listę kategorii, podkategorii, produktów czy wpisów blogowych ze wskazaniem konstrukcji nowego adresu. Należy także wykonać plik z adresami, które będą musiały mieć wykonane przekierowanie 301 i na jaki adres. Tak samo należy postępować z każdym kolejnym elementem np.: w przypadku przenoszenia bazy produktów, należy przekazać pełną informację o tym, że należy przenieść wszystkie produkty bez usuwania jakiegokolwiek oraz że nie wolno zmieniać ich nazw. Należy także przesłać listę adresów url produktów ze wskazaniem, na jakie adresy mają zostać przekierowane. Szczegółowy plan migracji powinien zawierać:

 • Szczegółowe informacje z podziałem na etapy działań
 • Konsultacje
 • Wdrażanie działań
 • Wdrożenie poprawek
 • Szczegółowe sprawdzenie przed pełnym przeniesieniem

–     Pełne przygotowanie informacji do każdego wyszczególnionego w planie elementu planu.

 • Przekazanie Informacji, że wskazany element powinien zostać przeniesiony 1:1 bez uszczuplania struktury przenoszonego sklepu
 • Wykaz czynności do wykonania z podziałem na:
 • Bardzo szczegółowe wytyczne – czyli informacje, jakie elementy mają zostać przeniesione np.: bazy klientów, bazy produktowe czy nazwy produktów lub ich opisy. Wykaz elementów na które należy zwrócić uwagę podczas przenoszenia sklepu np.: podczas przenoszenia grafik pełne przeniesienie znaczników ALT.
 • Przekazanie precyzyjnych danych – plików z adresami do wykonania 301 czy z meta tagami do przeniesienia.
 • Niezbędne kody np.: kody do GTM, integracji zewnętrznych np.: z allegro PayU czy PayPal

Czym grozi nieprawidłowa migracja sklepu?

Nieprawidłowa migracja sklepu wiąże się z pogorszeniem się wielu parametrów sklepu, które mogą mieć bezpośredni wpływ na sprzedaż czy jego widoczność. Dokonując przeniesienia sklepu w sposób nieprofesjonalny, należy się liczyć z tym, że dotychczasowe działania wykonane na rzecz poprawy jakości sklepu czy jego widoczności, po prostu znikną z dnia na dzień. Odzyskanie wcześniej wypracowanej pozycji będzie kosztowne oraz czasochłonne. Dlatego warto pamiętać, że migrację sklepu należałoby zlecić profesjonalistom, którzy zagwarantują nam, że nasz sklep nie ucierpi, a dodatkowo zyska po migracji. Jest to bardzo ważne, jeśli nie chcemy doprowadzić sklepu, który generuje sprzedaż, na dno, pozbawiając się dochodów. Główną przyczyną obniżenia wielu wskaźników sklepu podczas migracji jest brak wiedzy oraz doświadczenia, które jest w tego typu działaniach niezbędne. Zatem co nam grozi podczas nieprawidłowej migracji sklepu:

 • Spadek widoczności sklepu w segmencie TOP3, TOP10 oraz TOP50
 • Spadek sprzedaży
 • Spadek ruchu organicznego
 • Utrata pozycji w branży
 • Utrata linkowania zewnętrznego
 • Zwiększenie ilości stron 404
 • Zmniejszenie budżetu indeksowania
 • Utrata części zasobów znajdujących się w sklepie
 • Utrata potencjału sklepu – liczba adresów URL w Google

Profesjonalna migracja większego sklepu jest działaniem kosztownym i czasochłonnym, wymagającym wyobraźni, poczucia odpowiedzialności, a także skrupulatności i cierpliwości.