GIGANTYCZNE PODWYŻKI W GOOGLE MAPS

Jak zmiany Google Maps wpłyną na użytkowanie aplikacji?

Wielu przedsiębiorców na swojej stronie internetowej korzysta z narzędzia lokalizacji, jakim jest Google Maps. Jednak od lipca cena diametralnie wzrosła – aż 14-krotnie! Jak zmiany wpłyną na użytkowanie aplikacji?

Przyczyna zmian

Koncern twierdzi, że dąży do uproszczenia i usystematyzowania obsługi Google Maps. W maju zapowiedział wprowadzenie zmian i szybko przeszedł do ich realizacji. Obecnie pakiety opłat Standard i Premium zostały ze sobą połączone, a każdy użytkownik, który aktywnie wykorzystuje Mapy w ramach nowego planu, ma miesięczny kredyt w wysokości 200 dolarów. Oprócz zmian w cenie, każdy klient, niezależnie od wybranej taryfy, otrzymuje wsparcie techniczne.

Jak to wygląda w praktyce?

Użytkownicy regularnie dokonują płatności miesięcznych. Aby korzystać z interfejsu Google Maps, muszą podpiąć kartę płatniczą do konta Google. Jednak dopiero w przypadku przekroczenia określonych limitów, są generowane obciążenia.

Niestosowanie się do wymogów

Ci, którzy nie będą stosować się do wymogów, nie zostaną zupełnie pozbawieni możliwości korzystania z Google Maps. Jednak wyświetlane treści zostaną opatrzone znakiem wodnym o treści: „for development purposes only”, a jakość samej mapy zostanie obniżona. Stąd konieczność posiadania indywidualnego klucza jest niezbędna.

14-krotny wzrost cen

Dotychczasowo każde tysiąc załadowań mapy kosztowało 0,5 dolara. Po zmianach Google podnosi cenę do 7 dolarów, a to oznacza aż 14-razy wyższy koszt za używanie platformy przez firmy. Na niekorzyść użytkowników limit darmowych zapytań z 750 tys. zmalał do 28 tys. miesięcznie. Wprowadzane zmiany szczególnie dotkną te firmy, które swój model biznesowy opierają na funkcjonalności Google Maps.

A co, jeśli nie Google Maps?

Na rynku istnieje kilka konkurencyjnych projektów, m. in. Mapbox, Azure Maps czy Here. Tu koszty użytkowania są podobne do tych sprzed podwyżki, jednak same aplikacje nie są już tak zaawansowane. Ponadto wiele firm korzysta z usług giganta nie tylko przy tworzeniu własnych lokalizatorów na stronach, ale dostosowało swoje rozwiązania technologiczne do Google Maps. W takiej sytuacji pozostaje jedynie akceptacja ceny. Aby nie zniechęcać użytkowników, koncern przewiduje bezpłatne korzystanie z usług do 200 dolarów miesięcznie.

Odbiór wśród użytkowników

Wprowadzone zmiany spotkały się z negatywnymi opiniami internautów. Podwyżka cen w mniejszym lub większym stopniu dotknie przecież każdego użytkownika.

A co Wy sądzicie o tych zmianach?