Słownik pojęć branży Digital

Dla laika świat reklamy online może być bardzo chaotyczny i niezrozumiały. Osoby słuchające doświadczonych pracowników w branży online mogą odnieść wrażenie, że mówią oni w jakimś niezrozumiałym języku. Przykład z życia wzięty, gdzie podczas prezentacji dla zarządu spółki naszego klienta w prezentacji padło słowo konwersja na co zaraz pojawiło się pytanie „Kim jest ten konwersja?”. Dla nas była to ważna lekcja, by zawsze dostosować ton i treść prezentacji do odbiorców. Dlatego chcąc ułatwić Naszym czytelnikom ich pierwszy kontakt z tym światem stworzyliśmy krótki słownik zawierający zbiór najważniejszych pojęć związanych z branżą Digital. Na początku przedstawimy konwersję!

Konwersja – Określone działanie jakiego oczekujemy od odbiorców naszych działań reklamowych. Może to być dla przykładu wysłanie formularza kontaktowego, zakup, polubienie strony na Facebooku czy inna akcja wyznaczona jako cel kampanii marketingowych.

PPC (Pay Per Click) – Model rozliczenia w marketingu internetowym, w którym reklamodawca płaci za każdym razem, gdy odbiorca kliknie w jego reklamę.

CPC (Cost per Click) – Model rozliczeniowy związany z reklamą online, oznacza koszt jednego kliknięcia wykonanego przez użytkownika w promowaną reklamę.

CPA (Cost per Action) – Model rozliczeniowy związany z reklamą online, oznacza koszt wykonania jednej istotnej dla nas akcji przez użytkownika.

CPL – (Cost per Lead) – Model rozliczeniowy związany z reklamą online, oznacza koszt pozyskanie kontaktu (leada).

CPS – (Cost per Sale) – Model rozliczeniowy związany z reklamą online, oznacza koszt pozyskania zakupu w sklepie online.

CPM (Cost per Mille) – Model rozliczeniowy związany z reklamą online, oznacza koszt dotarcia do 1000 użytkowników z prezentowaną reklamą, koszt 1000 odsłon tej reklamy.

CTR (Click throught Rate/Współczynnik Klikalności) – Wyrażony w procentach stosunek liczby kliknięć reklamy do liczby jej wyświetleń.

Przykład: Uzyskaliśmy 2 000 kliknięć w reklamę przy 80 000 wyświetleń.

Obliczenia: (2000/80000) = 0,025

Wynik: CTR w naszej reklamy wyniósł 2,50%

BR (Bounce Rate/Współczynnik Odrzuceń) – Procent użytkowników, którzy weszli na daną stronę, a następnie z niej wyszli (nie przechodząc na dalsze podstrony).

CR (Conversion Rate/Współczynnik Konwersji) – Wyrażana w procentach wartość pokazująca liczbę użytkowników, którzy wykonali oczekiwane przez nas działanie po interakcji z reklamą.

Ścieżka Konwersji – Ścieżka działań użytkownika wykonywana od pierwszego kontaktu z reklamą aż do wykonania przez niego pożądanego przez nas działania (konwersji).

CTA (Call to Action/Wezwanie do Działania) – Hasło mające zachęcić odbiorcę naszej reklamy do wykonania oczekiwanej przez nas akcji (np. kliknięcia).

KPI (Key Performance Indicators/Kluczowe Wskaźniki Efektywności) – To jasno określone, wymierne cele, które w łatwy sposób pozwalają śledzić oraz mierzyć sukces prowadzonych działań.

ROAS (Return on Ad Spend/Zwrot z Wydatków na Reklamę) – Wskaźnik określający procentowy zwrot z wydatków z reklamowych. Jeżeli przekracza 100% to oznacza, że przychód z reklam jest większy niż zainwestowane w nią środki. Liczymy go dzieląc dochody uzyskane z kampanii poprzez inwestycję na jej przeprowadzenie i mnożąc razy 100.

Przykład: Uzyskaliśmy przychód na poziomie 15 000 zł inwestując w reklamę wraz z obsługa agencji 2 300 zł.

Obliczenia: (15000/2300)*100% = 652%

Wynik: ROAS w naszej kampanii wyniósł 652%.

ROI (Return on Investment/Zwrot z Inwestycji) – Wskaźnik pozwalający oszacować stosunek osiągniętych zysków netto względem poniesionych przez reklamodawcę wydatków przeprowadzonych działań reklamowych.  Obliczamy go dzieląc nasze przychody z reklamy przez wydatki poniesione na inwestycję i mnożąc razy 100%.

Przykład: Uzyskaliśmy zysk netto na poziomie 10 000 zł inwestując przy tym 2 000 zł na reklamę.

Obliczenia: (10000/2000)*100% = 500%

Wynik: ROI w naszej kampanii wyniosło 500%.

COS (Cost of Sales/Koszt sprzedaży) – Wskaźnik określający jaki procentowy udział w pozyskaniu sprzedaży mają inwestycje w kampanie reklamowe. Liczymy go dzieląc inwestycje w kampanie poprzez pozyskany przychód.

Przykład: Zainwestowaliśmy w kampanię 2 0000 zł, a wygenerowała ona przychód na poziomie 14 000 zł.

Obliczenia: (2000/14000)*100% = 0,14

Wynik: COS w naszej kampanii wyniósł 14%.

Remarketing – Ponownie docieranie do użytkowników zaznajomionych z naszą witryną i komunikatem reklamowym.

Remarketing Dynamiczny – Ponowne docieranie do użytkowników zaznajomionych z naszą reklamą z indywidualnie dostosowaną do nich treścią.

Google Ads – Płatny system reklamowy należący do firmy Google, który służy do prowadzenia działań reklamowych w Internecie (tworzenie oraz zarządzanie kampania online w ekosystemie reklamowym Google).

Google Analytics – Internetowe narzędzie analityczne tworzone i rozwijane przez firmę Google. (dostępny w darmowej wersji dla każdego posiadacza konta Google).

Facebook Ads – Płatny system reklamowy należący do Facebooka, służący do prowadzenia różnorodnych działań promocyjnych w obrębie serwisu (oraz na serwisach zależnych).


Secured By miniOrange