JAK SKUTECZNIE POPROWADZIĆ KAMPANIĘ ADWORDS?

Działania reklamowe w wyszukiwarce to jeden z najskuteczniejszych sposobów marketingu online.

Aby w krótkim czasie dotrzeć do odpowiedniej grupy odbiorców, wystarczy budżet w kampanii reklamowej AdWords, realizującej konkretne cele biznesowe. Dla uzyskania najlepszego zwrotu z inwestycji w marketing online warto opracować skuteczną strategię marketingową. Z pomocą profesjonalistów można uzyskać najlepsze rezultaty dla danej firmy i zniwelować błędy generujące koszty.

W jaki sposób dobrać słowa kluczowe?

Użytkownicy internetu codziennie wpisują do wyszukiwarki kilkadziesiąt fraz w poszukiwaniu konkretnego produktu lub usługi. Wybranie słów kluczowych wydaje się być zatem łatwym zadaniem. Nie znaczy to jednak, że w prowadzonej samodzielnie kampanii AdWords uda się postawić na te odpowiednie. Osoba prowadząca firmę doskonale zna swoje produkty, jednak chęć pojawienia się wysoko w wynikach wyszukiwania sprawia, że wybierane słowa kluczowe są zbyt ogólne lub mają zbyt szeroki zakres. Ryzyko jest o tyle duże, że nieodpowiednio dobrane frazy uniemożliwiają dotarcie do właściwej grupy docelowej. W momencie planowania słów kluczowych podejmujemy przecież najważniejszą decyzję dotyczącą strategii. Jej złożony proces wymaga szczegółowej analizy konkurencji, estymacji, logicznego myślenia ukierunkowanego na wiele czynników, obejmujących szanse i ryzyko.

Dlaczego warto stosować wykluczenia słów?

Oprócz słów kluczowych, w planowaniu strategii nie można zapominać o wykluczeniu poszczególnych fraz. Ta opcja często jest pomijana, a ma istotny wpływ na sukces kampanii. Nie tylko pozwala na większą kontrolę nad wydatkami, ale także na wyeliminowanie zapytań, które mogłyby byś szkodliwe dla wizerunku firmy. Inspiracji można szukać nie tylko podczas obserwowania konkretnej branży, lecz również u konkurencji, czy po prostu w toku skojarzeń związanych z danym tematem.

W jakim celu śledzić konwersję?

Określone działania przyjęte w kampanii reklamowej należy obserwować poprzez śledzenie konwersji. Analizując jedynie podstawowe statystyki, nie można dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownik reaguje na daną reklamę, nie ma również możliwości na potwierdzenie, czy dana fraza przynosi wartościowy ruch na stronie. Śledzenie konwersji pozwala zatem na optymalizowanie kampanii przez pryzmat wartościowych działań. Pamiętać trzeba przy tym o mikro i makro celach, co daje możliwość wyłapania słabych punktów na ścieżce konwersji on site.

Czy wybór lokalizacji ma znaczenie?

Opcja lokalizacji pozwala dotrzeć do konkretnej grupy odbiorców. Błędy popełniane przy określaniu tej funkcji mogą być bardzo kosztowne. Aby efektywnie zaplanować kampanię, należy nakierować ją na obszar, w którym znajdują się potencjalni klienci. Warto też zadbać o spójność zarówno lokalizacji jak i języka. Jeśli odbiorcami reklamy mają być, np. turyści, zamiast języka polskiego, stosujemy docelowy język naszych klientów.

Co ze strukturą kampanii?

Należy pamiętać, by struktura kampanii, którą promujemy, była dostosowana do budowy strony. W konkretnych grupach reklamowych zamieszczamy odpowiednie produkty, a te przyporządkowujemy do poszczególnych fraz. Planując kampanię, najlepiej jest postawić się na miejscu użytkownika i dostosować ją do jego potrzeb i wymagań. Często popełnianym błędem dotyczącym struktury jest przekierowanie zapytania użytkownika do strony głównej, a nie konkretnego produktu, co powoduje niezadowolenie potencjalnego klienta, a w konsekwencji nieefektywne działania i niepotrzebne koszty.

Jak zoptymalizować koszty kampanii?

W kampanii AdWords znaczenie ma każda złotówka, dlatego trzeba wziąć pod uwagę optymalne wydatki oraz możliwości danej firmy. Aby odpowiednio określić koszty, konieczne jest oszacowanie maksymalnej liczby wyświetleń oraz przybliżonej kwoty za kliknięcie w link. Reklama, która wyświetla się częściej, motywuje użytkowników do zapoznania się z ofertą, w efekcie czego zwiększa się rozpoznawalność marki. Dobrze zaplanowana strategia nie pozwala na przepalanie budżetu. Im więcej czasu poświecimy, by skrupulatnie ustawić kampanię, tym lepiej zainwestujemy budżet.

Dla kogo prowadzenie kampanii reklamowej?

Narzędzia służące do promowania marki w wynikach wyszukiwania są dostępne dla każdego. Prowadząc kampanię, należy pamiętać o każdym wymienionym wyżej aspekcie, wówczas jej koszty będą zoptymalizowane. Bardzo często zdarza się, że użytkownicy internetu na własną rękę podejmują się ustawiania kampanii w AdWords, popełniając przy tym wiele błędów. W konsekwencji nie widzą pozytywnych efektów, lecz nieodpowiednio zainwestowane pieniądze, co zniechęca ich do inwestowania w reklamę. Zaplanowanie kampanii reklamowej w Google wymaga wiedzy i doświadczenia, dlatego te działania najlepiej powierzyć profesjonalistom.

Kto siedzi za kółkiem AdWords?

Zdarza się, że podczas konsultacji z Klientami słyszymy, że działania AdWords, nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Można to porównać do jazdy samochodem wyścigowym, która dla osoby niedoświadczonej będzie rozczarowaniem, co do czasu okrążenia na torze, ze względu na brak określonych umiejętności. Nie zapominajmy, że to, kto siedzi za kierownicą ma tutaj kolosalne znaczenie. Przekłada się to na kampanię reklamową AdWords. Specjaliści posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, które są gwarancją jak najlepszego zaplanowania i zrealizowania strategii. Dlatego warto skalkulować, czy koszt popełnianych błędów i przepalanych budżetów, nie będzie wyższy niż prowizja za profesjonalną obsługę?